۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

شطرنج سیاسی ایران در سال نود و یک خیلی زود آغاز شد

سالی گذشت و سالی دگر رسید .سال 91 از بهارش و از آغازین روزهایش پیام آور پیامی بود که از ابتدای سال 90 به میان مردم مخابره شده بود .پیام تغییر و دگرگونی .پیام تحول .
سال 91 آغاز شد و با آغازش  پیام دگر گونیش را نیز شروع کرد. رفتار اخیر احمد ینژاد در اجلاس تاجیکستان در تداوم همان نوع پاسخگوییش به مجلسیان در روزهای پایانی سال بود .گویی طیف احمدی نژاد - مشایی امده اند تا سیستم دفاعی سال 90 را به سیستم تهاجمی مبدل سازند.سخنان بسیار رک و خاص و گزنده احمد ینژاد در تاجیکستان بی شک در محافل  حاکمیت طوفانی برپا کرده  که هنوز گردوغبار آن به بیرون درز نکرده است.
سخن گفتن از عظمت ایران و طلایه داری فردوسی  بزرگ  وقتی از زبان فردی چون احمد ینژاد شنیده می شود جای چندان شور و شعف ندارد اما وقتی این سخنان در مقابل تحجر و ایران ستیزی بخشی از حاکمیت زیر لوای اسلام و در تضاد با مفاهیمی ایرانی بیان می گردد در بردارنده مفهومی سنگین است.
این پیام در حالی مخابره می شود که پیشتر بیان مکتب ایرانی جنجالی عظیم در بدنه ای از حاکمیت برپا کرده بود و هر مقام و مسولی تا توانسته بود در این مورد موضع گرفته و اظهار نظر کرده بود به گونه ای که شاید هیچ مشکل و معضلی در سطح کشور در حد مکتب ایرانی مطرح شده از سوی مشایی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود .
.اکنون در این بخش از سخنان احمد ینژاد که فردوسی را نجات دهنده مکتب پیامبر عنوان کرده و او را در تقابل با امویان و عباسیان به رخ کشیده می تواند بعنوان یک آغاز طوفانی تلقی گردد که بسیار زودهنگام تیم احمد ینژاد و- مشایی را به گل زده در سال 91 مبدل ساخت .
پیام دیگری که احمدی نژاد در آغازین روزهای سال 91 ارسال کرد تغییر مبلغ یارانه ها بود که با علم به عدم امکان آن بصورت جدی بیان گشت تا در انتظار موضع گیری مجلسیان بنشیند و در بهترین حالت با مخالفت آنان مواجه شود و از این برگ نیز بهره ای ببرد.هر چند احتمال واریز مبلغ اعلامی بسیار بعید می نماید اما بازی روانی حاصل از این جریان خود می تواند کمک شایانی در برانگیختن تضاد با حاکمیت باشد.مخالفت با واریز این مبلغ شاید ایده آل دولتیان باشد تا بتوانند در میان مناطق خاص کشور از این حرکت به سود خود بهره برند . اردیبهشت ماه در تداوم با روند یکساله گذشته می تواند نقطعه عطفی باشد برای نزاع های علنی تر گرچه این روند که از فروردین 90 آغاز شد هر روز بصورت جدیتر در حال تداوم بوده  اما به باور من  پس از اردیبهشت و از آغاز خرداد می تواند با رنگ و بویی بسیار نوین تر و تند تر به صحنه آید و تحولات نوینی را رقم زند

0 نظرات:

ارسال یک نظر

Newer Posts Older Posts