۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

ندای سبزایران با نگاه نافذ خود در قلب ملتی جاودانه شد...30 خرداد روزی که جهان مبهوت شد

۳۰ خرداد یادآور شنبه خونینی است که هیچ کس از ذهنش آن را دور نخواهد کرد .۳۰ خرداد تهران یکپارچه غرق خون و آتش شد تا فصل الخطاب اهریمنان را به هیچ انگارد .30 خرداد بیانگر روح عظمت خواهی ملتی است که خود را در بند سخنان پوچ و تهدید آمیز ظالمان ندانست و فریاد آزادیخواهی خود را علیرغم تمام ددمنشی های کودتاچیان به گوش جهانیان رسانید تا نشان دهد که اسیر تهدید ها و قدرت نامشروع نخواهد شد.30 خرداد ملت ندایش را جهانی کرد تا این سمبل آزادیخواهی ایرانیان پا را فراتر از مرزها بنهد و جهانی را مبهوت نگاه خویش کند. تصاویر منتشر شده از رخدادهای این شنبه خونین چنان تاثیری شگرف بر جهانیان نهاد که بی شک اثرات آن همچنان ادامه دارد .30 خرداد یکساله شد و ندای ایران جهانی شد و قدرت ملت ایران و روح عظمت طلبانه آن زبانزد همگان گردید و در این میان کودتاچیان مفلوک هر روز خود را ضعیف تر و محدودتر از دیروز دیدند.نگاه ندای سبز ملت در آن روز تاریخی چنان پیوندی میان ملت ایران با جهان برقرار کرد که بی شک هر بار دیدن آن فیلم کوتاه این پیام ملت را رساتر به گوش همگان می رساند که ایرانیان ملتی هستند آزاده و این فیلم همچون پتکی است بر پیکره کودتاچیان.آنان که هراسیمه و وحشت زده یکبار شهادت ندای ملت را دروغ خواندند و از آن با سناریویی مضحک یاد کردند و بار دیگر پذیرفتند که آری وی را عناصر موساد و منافقین و امریکا کشته اند و چندی بعد یادشان آمد که وی اصلا کشته نشده و در این اواخر نیز فهمیدند که آری ندا کشته شده اما نه توسط عباس جاوید تهرانی عضو بسیج بلکه توسط زنی ناشناس ... تمام این سخنان ابلهانه که هر بار رنگ و بویی جدید به خود می گیرد نشان می دهد که آن نگاه معصومانه چنان وحشتی بر پیکره شان انداخته که اینچنین هراسان تن به دروغ های پی در پی می دهند و هر بار نیز فراموش می کنند که چه یاوه ای بافته اند و چه سخنی بر زبان رانده اند.30 خرداد فریاد ملتی بود و هست که تا تحقق خواسته هایش که همانا آزادی میهن است از پای نخواهد نشست.

۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

موسوی عزیز حضور احزاب و فعالیت آنها با گرایشات مختلف می تواند سخنانتان دراین بیانیه را به سوی نیازی یکصد ساله سوق دهد.

میر حسین در بیانیه هجدهم خود از تکثر گرایی و مخالفت با انحصار طلبی سخن به میان آورد.بی شک فعالیت قانونمند و آزادانه احزاب گوناگون می تواند تنها دریچه ی برای نیل بدین مقصود تلقی شود.حضور احزاب در یک چهارچوب نوین طراحی شده که از نیازهای آتی جنبش می باشد می تواند راهگشا و کمک مهمی در به نتیجه رسیدن خواسته ها و مطالبات ملت باشد .مطالباتی که در یک بستر مناسب شکل گرفته و فارغ از شور وهیجان کاذب در حال رشد و نمو است و این کودک یکساله که قدمتی صد ساله دارد اکنون توانایی های بیشماری را در خویشتن می بیند .از اینرو یکی از نیازهای مبرم برای به نتیجه رسیدن این بستر مناسب فعالیت آزادانه احزاب نه در یک قانون پوسیده و متحجر همچون ماده  10 قانون احزاب می تواند کمک بزرگی در جهت  پیشرفت جنبش نماید.
حضور احزاب گوناگون و فعالیت آنها با گرایشات مختلف می تواند این سخن و این بیانیه را به سوی واقعیتی ایده آل و نیازی یکصد ساله سوق دهد .شما که تا کنون با رفتار خود این تکثر گرایی را مفهومی واقعی بخشیده اید امیدوارم برای آینده جنبش آزادی احزاب را در دستور کار خود قرار دهید تا همین روند تضارب افکار بتواند نیاز امروز ملت مان را پاسخگو باشد.بی شک در این میان احزابی که مقبولیتی مردمی دارند رشد و پیشرفتشان چشمگیرتر خواهد بود و این خود متضمن آینده ای درخشان برای میهن خواهد بود

۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

حماسه سازان میهن درود بر شرفتان...خروش امشب پیامی بود برای حضور فردا

امشب نه تنها مناطق و محله هایی که معمولا الله اکبر گفتنشان برای همگان محرز شده بصورت بسیار توفنده و چشمگیر بانگ و ندای اعتراضشان گوش بسیاری را کر کرد بلکه مناطقی همچون جمالزاده جنوبی و آذربایجان و جمهوری که خیلی کمتر این رفتار را از خود بروز می دادند نیز صدای الله اکبرشان بسیار رسا به گوش می رسید.این اتفاق خجسته خبر از اطلاعی عمومی برای حضوری جدیست .امشب این فریادها خواب از چشمان کودتاچیان ربود که مذبوحانه خرسند بودند که فردا خبری نخواهد شد .امشب این فریادها شوری وصف ناپذیر در همگان پدید آورد .فردا بیشک روز ماست .روز خروش ملت .روزی که دیگر این حرامیان جرات نکنند که قاتل ندایمان را در سیمای کودتاییشان به تصویر بکشند و چه بسا مدالش نیز دهند.

۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

برای گرفتن حق خود هیچگاه منتظر اجازه دولتی نخواهیم شد که در تقلب و تجاوز و جنایت مقام نخست را داراست

22 خرداد خواهیم آمد چرا که نیازی به صدور مجوز از سوی دولتی که سراپا تقلب و دروغ و تجاوز و ددمنشی است نداریم.22 خرداد خواهیم آمد و ذره ای از تلاشمان برای این حضور نخواهیم کاست چرا که از یکسال پیش که عهدی بستیم نیز مجوزی برای آمدنمان نداشتیم.22 خرداد برای نگاه خیره به دوربین ندایمان حضور خواهیم یافت و این وحشت فزاینده موجود در صورت کودتاچیان را به جهانیان نشان خواهیم داد.22 خرداد خواهیم آمد تا نشان دهیم که یاوه سرایی هایی که برخی بر زبان می راندند که جنبش سبز به پایان رسیده سخنی است که تنها در توپخانه های دروغ و ریا متبلور گشته و پخش شده است.آری 22 خرداد روز ماست .روز ملت آزادیخواه ایران است.22 خرداد روز حماسه سازی است .روز نشان دادن زخمی است که سالیان متمادی بر پیکره این ملت تعمیق می یابد و هر بار که اندکی مرهم یافته دگر باره دژخیمی بر آن می تازد  و آن را تکه و پاره می کند.22 خرداد روز تبلور ارده ای است که یکسال پیش در خیابانهای تهران به منصه ظهور رسید و آوازه اش نه در تهران و نه در ایران بلکه جهانیان را در بر گرفت.22 خرداد برآیندی است از حضوری یکساله با تمام سختی ها و زیبایی هایش .با تمام دردهای و رنج هایش .با تمام شکنجه ها و تجاوزهای و جنایت ها و زندانی هایش و بالاخره 22 خرداد روز ملت ایران است .

هراس از حضور سبزها در 22 خرداد تهران را به شدت امنیتی کرد

امروز 19 خرداد اغلب نقاط پر جمعیت و استراتژیک تهران شاهد حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و انتظامی بود.حضوری که شاید هیچ دلیلی برای آن نتوان یافت جز ترس و وحشت.
در اغلب میادین اصلی شهر از جمله امام حسین و فردوسی و انقلاب و در نقاط پراکنده دیگر اکیپ های موتور سوار و خودروهای ضد شورش آرایشی کاملا نظامی گرفته و مستقر شده اند.بی شک این حضور گسترده یا برای انجام عملی پیش از 22 خرداد طراحی شده و یا بیان کننده ترس و وحشتی است  که در آستانه 22 خرداد و پس از شکست سنگینی که در 14 خرداد بر کودتا تحمیل شد بروز نموده است.
به هر روی تبلیغات وسیع 22 خرداد خود عاملی است برای فزونی این ترس و کودتا نیک می داند که حضور مردم در این روز پتکی خواهد بود بر قصر شیشه ای که از پایه متزلزل است.

۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

بازشناسی رفتار حکومت در قبال معترضین

برگرفته از وبلاگ رسمی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست 
روشن است که دولت مستقر خود از نظرات جین شارپ و انقلابات مخملی برای مقابله با مطالبات مردمی بهره می گیرد و همینطور بحران موجود را در چارچوب آن می فهمد.فرآیند ونتایج انتخابات شرایط امکانی برای بروز اعتراضات گسترده بویژه در تهران فراهم آورد.وجود عناصری از مولفه های دموکراتیک از جمله مکانیسم انتخابات در بافتار سیستم ، اجبار ملزومات و ضرورت شرایطی برای تحقق آن بویژه در جامعه ی فعلی ایران،برای زمانی حداقل محدود توان ماشین سرکوب را کاهش و در نتیجه مجالی برای ظهور نارضایتی های ژرف و سرکوب شده فراهم کرد.اعتراضات مردم ایران تنها نتیجه ی مجموعه کنشهای هیات حاکمه در فرآیند انتخابات نیست بلکه ریشه ی نارضایتی ها در نقطه ایست که فرآیند انتخابات یکی از نمودهای آن بنیادهاست.این بنیاد ها با ماهیتی مدام در حال هست شدن است که با نمود یافتن در نسبتی که با زندگی واقعی مردم می یابد،موجبات نارضایتی تدریجی و سلب اعتماد پایه ای از نظام را سبب و بحرانهایی دامنگیر آن می شود.
از این نقطه و درجهت حذف مساله ی اصلی ، حکومت می کوشد تمام اعتراضات را صرفا به نتیجه انتخابات پیوند زده و آنرا نیز نتیجه فریب افکار عمومی از راه "دروغ بزرگ"مطرح کند و به سمت مهندسی افکار و جنگ نرم پیش برود; در حالی که مردم ایران به آستانه فهمی رسیده اند که قابل بازگشت نیست!آنها به این فهم رسیده اند که نظام حاضر- بصورت سیستماتیک و ذاتی -بالقوه و بالفعل با ارائه ی فرمولهای تثبیت یافته توان کنترل و حذف آراء را داراست و آگاهانه با طرح شعار "رای من کجاست" به دهلیزی توجه دارند که این آراء در مسیر آن می تواند اثر خود را از دست بدهد.

کیانوش عزیز امروز همکلاسیهایت واژه شجاعت را مفهومی دگر بخشیدند و چه دلیرانه یادت را گرامی داشتند


امروز ۱۱ خرداد بود مراسم بزرگداشتی برای کیانوش آسا در دانشگاه برگزار گردید.همکلاسی های کیانوش گرد هم آمدند و یادش را گرامی داشتند و  با صدایی بر خواسته از عمق وجودشان نامش را در فضای  دانشگاه علم و صنعت آکندند و یادش را چه دلیرانه گرامی داشتند.این است پیمان بستن و بر سر عهد و پیمان بودن آقای خامنه ای .این است که قدرت و شجاعت دانشجویانمان که علیرغم تمام فشارها و وحشی گریها و کشتارها باز هم پیشتر اعلام برنامه می کنند و باز هم با شجاعتی وصف ناپذیر حاضر می شوند چرا که باور دارند پیمانی که یکسال پیش همه در کنار هم بر آن پای فشردند امروز مستحکم تر از دیروز و باور مند تر از همیشه پابرجاست.
امروز این حضور دانشجویان تنها بیانگر یک تجمع دانشجویی نبود .در فیلم های منتشرشده  همه دیدیم که چه سان زیر فشار هستند و به چه شکلی از آنها فیلم برداری می کنند که در آینده بیشتر اذیشتان کنند اما واژه شجاعت مفهومی دیگر یافت و هیچ فردی از جایش تکان نخورد و مترسک کودتایی آن وسط چرخید و چرخید و پس زده شد .کیانوش عزیز این چند سطر را نگاشتم تا بگویم که هر یک از این همپیمانانت برابر با میلیونها نفری است که با هزار وعده و وعید و امکانات تجدید پیمان می کنند.درود بر شرف همه این عزیزان که این چنین به پیشواز 22 خرداد می روند.

Newer Posts Older Posts