۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

بهمن 90 ...ماه التهاب و اقتصاد افسارگسیخته و بحران سیاسی


 


بحران را می توان در واژه واژه سخنان مردم و وجب به وجب خیابانهای تهران به وضوح دید و شنید.بحران اقتصادی و در پس آن بحران سیاسی چنان مبدل به غولی گشته که شاید کوچکترین حرکتش بنیان های جامعه را بر هم ریزد.
در این میدان پر خبر و ملتهب اخباری نیز از آرایش بندی نیروهای سیاسی و جنگ قدرت قدرتمداران نالایق را می توان به نظاره نشست.در حالیکه سکوت و سکون سوال برانگیز این روزها در میان اظهارات طیفهای مختلف حاکمیت خبر از بروز شکافهایی می دهد که شاید در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب جز سالهای ابتدایی سابقه نداشت.
گارد گیری جناح مشهور به مشایی - احمدی نژاد که خود را حامیان دولت قلمداد می کنند با طیفی که با پرچم و درفش خامنه ای در صحنه حاضر شده اند می رود تا به تخاصم مهیب مبدل گردد.این آرایش را  شاید بتوان به حالتی از دوئل تشبیه کرد در فیلمهای وسترن.حالتی که در لحظه ای دو طرف در انتظار کوچکترین حرکت طرف مقابل هستند تا با اولین قدم شلیک ها آغاز گردد و این آغاز آغازی باشد بر روندی که پایانی برایش نتوان متصور بود .

اخباری که سایتها و رسانه های وابسته به طیف مشایی- احمدی نژاد از خود بروز می دهند نشانگر روندی است که شاید در بهمن ماه 90 این گارد شکسته شود و جنگ بزرگ آغاز گردد.اما این جنگ بزرگ نیازمندی هایی دارد که چند ماهی است هر دو جریان در حال تدارک و تهیه آن هستند .به باور من  رشد فزاینده قیمت دلار و سکه و گرانی افسارگسیخته نه یک اتفاق اقتصادی بلکه یک روند کاملا سیاسی است.التهاب بیش از حد جامعه که به نظرم همچنان روند صعودیش را ادامه خواهد داد ابزاری به دست طیف مشایی - احمد ینژاد خواهد داد تا سوار بر این موج نگرانی از شورش شوند و حریف را  از بسیاری اقداماتش بترسانند که براستی نیز ترس دارد.
به صورت واضح تر اگر بخواهم بگویم به نظرم این موج مخرب ایجاد شده قرار است جامعه را به حد اعلای نارضایتی و گرانی وبه تعبیری به آستانه شورش برساند تا امکان تغییرات بنیادین و اساسی و حذف ها ی کلیدی در سطح کشور را شاهد نباشیم.به عبارتی با ایجاد چنین موجی طیف منتسب به خامنه ای و البته خود ایشان برای جراحی های بزرگی که روزنامه جوان ارگان سپاه در نمایشگاه مطبوعات برایش ویژه نامه منتشر کرد و تدارک ها دیده دستشان خواهد لرزید که در چنین شرایط بحرانی کشور که از هر سو فشارها فزونی یافته و جامعه در آستانه انفجار قرار دارد استیضاح و برکناری و ترور و هر حرکت بنیادین دیگر را شاید بتوان آغاز کرد اما پایانش را به سختی بتوان پیش بینی نمود.
تصوری که گویا تا حدودی جواب داده و بارها استیضاح احمدی نژاد را به تاخیر انداخته است.اما مولفه هایی از درون خبر می دهد که گویی بخشی و بدنه ای از حاکمیت با تمام توان در پی حذف به هر قیمیتی این جریان هستند و تمام تبعات احتمالی آن را به جان می خرند اما به شدت خواستار رخ دادن این حادثه بزرگ هستند.اکنون گویی اتاقهای فکر در حال بررسی این مولفه ها هستند تا ببینند از پس کدام یک از راهها برخواهند آمد.از همین رو ست که رسانه های جریان مشایی - احمد ینژاد به شدت در حال آماده سازی افکار عمومی برای رخدادی بزرگ در حوالی 22 بهمن هستند رخدادی که شاید از آن باید با عنوان "بهمن خونین " یاد کرد.

Newer Posts Older Posts